Lente Verzekeringen & Risicobeheer

Diensten

Verzekeringsadvies

Verzekeringen gaan hand in hand met bedrijfsvoering. Waar risicobeheer optioneel is, moet u bezit, vermogen of ziekte altijd verzekeren. Ik help bij het opstellen en beheren van een verzekeringspakket dat… Lees verder

Risicobeheer

Materiële schade door bijvoorbeeld brand, diefstal of storm: wordt dit vergoed? En als uw goederen beschadigd raken tijdens een transport, wie draait er dan op voor de kosten? Door risico’s… Lees verder

Verzuim & inkomen

Wist u dat een zieke werknemer gemiddeld € 250,- per dag kost? Door krapte op de arbeidsmarkt is uitval van medewerkers juist nu kostbaar. U wilt dit zoveel mogelijk voorkomen…. Lees verder